Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola Miejskiego Nr 112 jest edukacja w zakresie wychowania przedszkolnego .Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole.Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku klendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowana przedszkolnego ;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie ,wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku 3-5 lat , w czasie ustalonym prze organ prowadzący ,nie krótszym niż 5 godzin dziennie ,a dla dzieci 6 letnich w czasie godzin pracy przedszkola.

Szczegółowe cele i zadnia określa statut Przedszkola (.doc)

Rodzice dziecka sześcioletniego sa zobowiązani do :

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoly podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka ,o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, skreślenie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi
odpowiada: Sylwia Dobrodziej
data: 11-10-2022
wytworzył: Sylwia Dobrodziej
data: 11-10-2022
data: 11-10-2022
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 11-10-2022 - Edycja treści
  • 28-01-2022 - Edycja treści
  • 12-04-2021 - Edycja treści
  • 14-12-2017 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 667