Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Status prawny

Przedszkole jest jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest:

 • Wydział Edukacji
 • Departament Spraw Społecznych
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Ul. Krzemieniecka 2b 
 • 94 -036 Łódź

Organem sprawującym Nadzór Pedagogiczny jest :

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi 
 • Aleja T. Kościuszki 120 a
 • 90-446 Łódź

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty :

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017,poz.60)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.(Dz.U. 2017 poz.356).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203).
 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi (.doc)
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi
odpowiada: Sylwia Dobrodziej
data: 11-10-2022
wytworzył: Sylwia Dobrodziej
data: 11-10-2022
data: 11-10-2022
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-10-2022 - Edycja treści
 • 28-01-2022 - Edycja treści
 • 12-04-2021 - Edycja treści
 • 12-12-2017 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 540